ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Κατα την διάρκεια της ιστορίας πολλοί καλλιτέχνες έχουν στραφεί στο παρελθόν και προσπάθησαν να διερευνήσουν πώς η χρήση των αρχαίων συμβόλων, μοτίβων και αρχέτυπων θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της σύγχρονης τέχνης. Η έρευνα της Στέλλας Καραγιώργη, επιδιώκει να συνεχίσει αυτή την μελέτη μέσα από μια δημιουργική διαδικασία που θεμελιώνεται στη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και ειδικά στην αρχαϊκή τέχνη. Η Κύπρος κατά την Αρχαϊκή περίοδο, 750-480 π.Χ, ανέπτυξε το δικό της καλλιτεχνικό ιδίωμα, το οποίο είναι μοναδικό για το νησί.

 

Η έρευνα εστιάζεται στην δημιουργική εφαρμογή και το μετασχηματισμό της αρχαίας τέχνης σε σύγχρονη τέχνη. Αξιολογεί την πιθανή συμβολή της μελέτης της αρχαιότητα ως μέσο επέκτασης στην πρακτική της σύγχρονης τέχνης και συνδέει τους δύο κλάδους, αρχαιολογία και τέχνη, προκειμένου να κατανοήσουμε και να αναδημιουργήσουμε το αρχαίο παρελθόν. Η έρευνα περιέλαβε τη συνεργασία με εξειδικευμένους αρχαιολόγους που έχουν διευκολύνει την αρχαιολογική διάσταση της έρευνας.

 

Η έρευνα της Στέλλας διερευνά τα ακόλουθα θέματα, σε θεωρία και πρακτική:

• Η ιστορία και παράδοση στη σύγχρονη τέχνη: Διερεύνηση του πώς η μελέτη των αρχαίων μοτίβων και των πρακτικών της Κύπρος, ειδικά της Αρχαϊκής περίοδου, μπορεί να συμβάλει στην σύγχρονη εικαστική πρακτική.

• Ο ρόλος του καλλιτέχνη σήμερα στη μελέτη του αρχαίου παρελθόντος: Μελέτη σχετικά με το πώς ένας καλλιτέχνης μπορεί να προσφέρει νέους τρόπους και μια νέα αντίληψη για την αναλύση και να εξερευνήση του αρχαίου παρελθόντος μας.

• Οι κοινές βασικές αρχές της αρχαίας τέχνης και παιδικής τέχνης: Διερεύνηση των παραλληλισμών και ομοιότητων μεταξύ των αρχαίων μορφών τέχνης και μοτίβων με την τέχνη των παιδιών και το πώς η μελέτη της αρχαίας τέχνης μπορεί να συμβάλει στην εκπαίδευση και την καλλιτεχνική ανάπτυξη των παιδιών.

• Σύγχρονη κοινωνία και πολιτιστική κληρονομιά: Διερεύνηση τρόπων για το πώς η αρχαϊκή τέχνη μπορεί να βρει πιθανές χρήσεις στην σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα και κουλτούρα της Κύπρου.

 

Το πρακτικό μέρος της έρευνας αφορά τη δημιουργική εξερεύνηση και μελέτη της αρχαϊκής τέχνης μέσα από την ζωγραφική, γλυπτική, την ψηφιακή τέχνη και εγκαταστάσεις. Ο κύριος στόχος του εν εξέλιξη δημιουργικού έργου είναι να καταστεί η αρχαία τέχνη πιο προσβάσιμη για τον σύγχρονο θεατή και να εξερευνήθουν νέοι τρόποι ερμηνείας, αναδημιουργίας και αναβίωσης του παρελθόντος μέσα από την προοπτική του καλλιτέχνη.

 

Reviving the Archaic

  • Instagram
  • Facebook

Photos and text copyright © Stella Karageorgi. Contents cannot be used without written permission from the artist.  All rights reserved 2013.

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • YouTube Basic Black